Αποτελούν μία σημαντική κατηγορία ουσιαστικα φλεγμονής από την οποία υποφέρουν αρκετοί άνθρωποι.Η τενοντίτιδα αφορά  όποιαδήποτε εντόπιση και μορφολογία βλάβης στον άτομο.

Η γεμμοθεραπεία ενδείκνυται και βοηθάει στην αποκατάσταση των αρθρώσεων,συνδέσμων,τενόντων ιδιαίτερα μετά από τραυματισμό πολύ συχνά αθλητικό.Η χρήση και η χρησιμότητα της γεμμοθεραπείας δεν έχει παρενέργειες ενώ τα αποτελέσματα σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ καλά.