Το προληπτικό τέστ υγείας αφορά στον έλεγχο των διαφορων συστημάτων του οργανισμού. Όπως είναι τα ακόλουθα:

 • Ήπαρ
 • Γαστρεντερικό
 • Ουροποιητικό
 • Προστάτης
 • Γεννητικό αντρικό και γυναικείο
 • Κυκλοφορικό
 • Καρδιακό
 • Πνευμονικό
 • Λεμφικό
 • Μυοσκελετικό
 • Δέρμα
 • Μάτια
 • Αυτιά
 • Μύτη
 • Λαιμός
 • Θυρεοειδής
 • Νευρικό

Τα ανωτέρω καθώς και αρκετά ακόμα περιλαμβάνονται στην έκθεση που εκδίδεται κατόπιν του γενικού ελέγχου που έγινε. Η αξιολόγηση δείχνει το βαθμό λειτουργίας του εκάστοτε συστήματος, δηλαδή αν είναι φυσιολογικόςυπολειτουργείυπερλειτουργεί η έχει φλεγμονή.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω μέθοδος, δεν υποκαθιστά κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις, στην ουσία είναι μία προτροπή συμβουλευτική για περαιτέρω έλεγχο. Το κέρδος από την όλη διαδικασία είναι ότι όπως έχει αναφερθεί μπορεί να συμβάλει σε πρώιμο χρόνο στην επισήμανση κάποιας εξελισσόμενης δυσλειτουργίας πριν αυτή ακόμα εκδηλωθεί με συμπτωματολογία.

Οι εξετάσεις κλινικές και παρακλινικές που μπορεί ο εξεταζόμενός να χρειαστεί να κάνει θα είναι πιο σύντομες και πιο συγκεκριμένες εφόσον αυτές χρειάζονται, γλυτώνοντας έτσι ταλαιπωρία και κόπο στο μέλλον.