Η εξέταση για την λήψη  γεμμοθεραπευτικών  σκευασμάτων, αφορά στην ουσία μία συνέντευξη όπου υπάρχει ιατρικό ιστορικό που λαμβάνεται κατά την διάρκεια αυτής, καθώς και ενημέρωση τυχόν παρακλινικών  εξετάσεων που έχει πραγματοποιήσει ο πάσχων για την πληρέστερη ενημέρωση του ιατρού.

Δίδεται κατόπιν συνταγή και οδηγίες για την χρήση των εκχυλισμάτων της  Γεμμοθεραπείας  από Φαρμακεία που έχουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα (δεν τα έχουν όλα τα φαρμακεία) και τα οποία είναι πιστοποιημένα ως προς την καταλληλότητα τους.

Μετά από κάποιο διάστημα γίνεται εκτίμηση για την πορεία του προβλήματος και αναλόγως του αποτελέσματος γίνεται και η περαιτέρω ανανέωση ,συμπλήρωση ,αλλαγή  ή διακοπή της θεραπείας.