Σε συνέχεια της προηγούμενης σελίδας που αφορούσε τον έλεγχο τροφών και προϊόντων συμπληρωματικά μπορούν να ανιχνευθούν επιπλέον:

  • Έλεγχος βιταμινών
  • Έλεγχος ιχνοστοιχείων
  • Έλεγχος αμινοξέων
  • Έλεγχος τοξικών ουσιών
  • Έλεγχος παρασίτων
  • Έλεγχος μεσημβρινών
  • Έλεγχος τσάκρα

Να εκτιμηθει η βιολογική ηλικία του εξεταζόμενου σε σχέση με την πραγματική(αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι η κακή διατροφή, όπως και οι πιθανές επιβαρύνσεις που μπορεί να έχει ο καθένας, αυξάνουν στην ουσία την ηλικία ανεξάρτητα του τι γράφει η ταυτότητα).

Αλλάζοντας λοιπόν τρόπο διατροφής, βάζοντας επιπλέον άσκηση οποιασδήποτε μορφής στη ζωή μας μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτήν την εκφύλιση η οποία γίνεται στον οργανισμό μας, δίνοντας έτσι στην ευκαιρία να απολαύσουμε περισσότερη υγεία.