Πρόκειται για μία συχνά απαντώμενη δερματική βλάβη που εμφανίζεται εξίσου και στα δύο φύλα και ιδιαίτερα στην εφηβεία.Σε γενικές γραμμές υπάρχει η κοινή ακμή(acne voulgaris) και η ροδόχρους ακμή(acne rosacea).Οι δερματικές αλλοιώσεις ποικίλουν στην μορφολογία,στην έκταση και στην χρονιότητα και δημιουργούν πρόβλημα κυρίως αισθητικό που επιδρά στην ψυχολογία του ατόμου.

Η γεμμοθεραπεία συμβάλει ουσιαστικά στην αντισηψία,στην «αποτοξίνωση»του δέρματος και στην καταπολέμηση της φλεγμονής που υπάρχει στην περιοχή με φυσικό και ήπιο τρόπο,φιλικό για τον ανθρώπινο οργανισμό και την επιδερμίδα.Η ομοιοπαθητική βοηθάει εξίσου αποτελεσματικά σε συνδυασμό με την γεμμοθεραπεία όπου αυτό χρειαστεί.